Adorační den znamená, že každý den je na některém místě naší diecéze adorace. Na naši farnost připadá tento den každoročně 2. listopadu.

Navíc je v našem kostele příležitost k soukromé adoraci každý pátek od 8 do 18 hod. (s výjimkou prázdnin).

Přijměte naše pozvání ke ztišení a setkání se Svátostným Kristem.

Rychlý kontakt:

Adresa:
Nám. 28. dubna 130/8
635 00 Brno

 +420 730 541 734

 brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2019 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.