Adorační den znamená, že každý den je na některém místě naší diecéze adorace. Na naši farnost připadá tento den každoročně 2. listopadu.

Navíc je v našem kostele příležitost k soukromé adoraci každý pátek od 8 do 18 hod. (s výjimkou prázdnin).

Přijměte naše pozvání ke ztišení a setkání se Svátostným Kristem.

Rychlý kontakt:

farář
 +420 731 402 602

pastorační asistentka
  +420 728 053 553
  brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2022 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.