Rodiče, kteří chtějí nechat pokřtít své dítě, se mohou obrátit na některého z kněží. Je dobré přijít s dostatečným předstihem, abychom stihli vykonat přípravu. Ke křtu je potřeba si zajistit křestní svíci a křestní roušku. Ten, kdo bude plnit roli kmotra nebo kmotry, má být praktikující ve víře zběhlý katolík, který přijal také svátost biřmování.

Křty jsou v naší farnosti udělovány zpravidla v neděli při mši v 10 hod. nebo po jejím skončení.