Společenství seniorů proběhne ve středu 7. listopadu na faře, tentokrát již v zimním čase od 16 hodin. Srdečně mezi sebou přivítáme i nově příchozí!

Rychlý kontakt:

Adresa:
Nám. 28. dubna 130/8
635 00 Brno

 +420 730 541 734

 brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2019 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.