Společenství seniorů proběhne ve středu 7. listopadu na faře, tentokrát již v zimním čase od 16 hodin. Srdečně mezi sebou přivítáme i nově příchozí!