Příležitost ke Svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mší svatou v kostele.

Každý první pátek v měsíci se zpovídá od 14 do 18 hod.

Svátost smíření, duchovní rozhovor, pomoc v otázkách víry je také možné domluvit osobně podle potřeby.