Pokud chcete přijmout svátost nemocných nebo ji někomu zprostředkovat, obraťte se na některého z kněží. Můžete tak učinit osobně na faře, telefonicky, nebo se domluvit po mši sv. v sakristii.

Společné udělovaní Svátosti nemocných bývá v naší farnosti v postní době, zpravidla při bohoslužbách o 5. neděli postní.