Úmysly mší svatých se zapisují pravidelně prvního prosince na celý nadcházející rok. Pokud chcete zapsat úmysl mše svaté v průběhu roku, přijďte se domluvit do sakristie kdykoliv po mši svaté.