Ministrantské schůzky se konají zhruba jednou za tři týdny v sobotu v 9 hod. na faře. Učíme se základním ministrantským dovednostem a znalostem mše svaté. Snažíme se také dobře poznat náš kostel. V druhé části schůzky rádi hrajeme různé hry. Vedení schůzek má na starosti pan farář.

Termíny schůzek:

6.4. 2019

4.5. 2019

18.5. 2019

8.6. 2019

22.6. 2019