Kde se vyučuje

Výuka náboženství probíhá na faře v Bystrci  a na základních školách Heyrovského, Vejrostova a Laštůvkova. Děti ze ZŠ Pramínek dochází na výuku na ZŠ Heyrovského.

Kdo se může přihlásit

Do náboženství se mohou přihlásit děti od 1. do 8. třídy základní školy. Děti se přihlašují pouze jednou – pro celou školní docházku.

Smyslem a úkolem výuky náboženství je:

  • pronikání do oblasti kultury života dětí, pomáhat jim systematicky a kriticky si osvojovat křesťanské postoje a styl života
  • pomáhat dětem nacházet vztah k poznatkům ostatních oborů ve světle evangelia
  • poskytnout dítěti pomoc při hledání odpovědí na otázky po smyslu života a další existenciální otázky a tyto otázky v něm probouzet
  • rozvíjet sociální vztahy na základě poznávání a osvojování si křesťanských hodnot (morální zásady vyplývají z nich)
  • připravovat k přijetí víry, která dává perspektivu přesahující hranice pozemského života
  • věřící děti motivovat k živému vztahu k Bohu a k aktivnímu křesťanskému životu v církvi

(dle dokumentu „Doporučení pro výuku náboženství a katechezi dětí)

Naši katecheté

P. Ing. Pavel Svoboda
P. Ing. Mgr. Pavel Fatěna
Mgr. Eva Máchová
Mgr. Věra Königová
Jaroslava Ševčíková

Kontakt:

Mgr. Eva Máchová
Tel: 728 053 553
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Image

Rychlý kontakt:

Adresa:
Nám. 28. dubna 130/8
635 00 Brno

 +420 730 541 734

 brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2019 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.