Příprava ke svátosti biřmování (termín: květen 2021) začne v neděli 2. února po večerní mši svaté (v 19 h) na faře. Přihlásit se může každý pokřtěný, který ještě nebyl biřmován a v květnu 2021 dosáhne nejméně 15 roků. Přihlášky jsou k dispozici v sakristii nebo na faře. Prosíme zájemce, aby vyplněnou přihlášku přišli odevzdat osobně.

Rychlý kontakt:

farář
 +420 731 402 602

pastorační asistentka
  +420 728 053 553
  brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.