Srdečně vás zveme na koncert k poctě sv. Cecílie, ve kterém vystoupí velcí i malí bystrčtí farníci. Přivítejme advent společně se svatou Cecílií. 

Rychlý kontakt:

farář
 +420 731 402 602

pastorační asistentka
  +420 728 053 553
  brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2022 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.