Ministrantské schůzky se konají zhruba jednou za tři týdny v sobotu v 9 hod. na faře. Učíme se základním ministrantským dovednostem a znalostem mše svaté. Snažíme se také dobře poznat náš kostel. V druhé části schůzky rádi hrajeme různé hry. Vedení schůzek má na starosti pan farář.

 

Rychlý kontakt:

farář
 +420 731 402 602

pastorační asistentka
  +420 728 053 553
  brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2022 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.