Ministrantské schůzky se konají zhruba jednou za tři týdny v sobotu v 9 hod. na faře. Učíme se základním ministrantským dovednostem a znalostem mše svaté. Snažíme se také dobře poznat náš kostel. V druhé části schůzky rádi hrajeme různé hry. Vedení schůzek má na starosti pan farář.

 

Rychlý kontakt:

Adresa:
Nám. 28. dubna 130/8
635 00 Brno

 +420 730 541 734

 brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2019 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.