Minulé akce

Vánoce v bystrcké farnosti 2022

Misijní neděle - poděkování

Farní pouť na Vranov 2022

Žehnání aktovek

Příměstský tábor na faře v Bystrci

Pozvánka na farní slavnost

Výstup synodální skupinky farnosti Brno-Bystrc

Noční adorace 25. 3. 2022

Modlitební večer s bystrckou scholou

Materiální sbírka „Brno pro Ukrajinu“ - poděkování

Farní pouť na Vranov

Tříkrálová sbírka letos převážně online

Rychlý kontakt:

farář
 +420 731 402 602

pastorační asistentka
  +420 728 053 553
  brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2022 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.