V měsíci září se budeme modlit v kapli sv. Cyrila a Metoděje v Kníničkách Korunku k Božímu milosrdenství. 

V měsíci září se budeme modlit v kapli sv. Cyrila a Metoděje v Kníničkách Korunku k Božímu milosrdenství. Začátek vždy v úterý v 17 hodin. Srdečně zveme ke společné modlitbě zvláště farníky z Kníniček.

Rychlý kontakt:

farář
 +420 731 402 602

pastorační asistentka
  +420 728 053 553
  brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2022 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.