V měsíci září se budeme modlit v kapli sv. Cyrila a Metoděje v Kníničkách Korunku k Božímu milosrdenství. 

V měsíci září se budeme modlit v kapli sv. Cyrila a Metoděje v Kníničkách Korunku k Božímu milosrdenství. Začátek vždy v úterý v 17 hodin. Srdečně zveme ke společné modlitbě zvláště farníky z Kníniček.

Rychlý kontakt:

Adresa:
Nám. 28. dubna 130/8
635 00 Brno

 +420 730 541 734

 brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2019 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.