V sobotu 11. července oslaví Mons. Vnislav Fruvirt 97. narozeniny. Kdo by chtěl, může pro otce Vnislava připravit přání, dopis apod. a odevzdat je paní kostelnici Martě Havlíčkové nebo pastorační asistentce Evě Máchové. Rádi mu tato přání při nejbližší návštěvě na Moravci předáme, jistě ho velmi potěší.

Otec Vnislav všechny moc pozdravuje a na všechny farníky vzpomíná při mších svatých v místní kapli.

 

Rychlý kontakt:

Adresa:
Nám. 28. dubna 130/8
635 00 Brno

 +420 730 541 734

 brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2019 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.