V sobotu 11. července oslaví Mons. Vnislav Fruvirt 97. narozeniny. Kdo by chtěl, může pro otce Vnislava připravit přání, dopis apod. a odevzdat je paní kostelnici Martě Havlíčkové nebo pastorační asistentce Evě Máchové. Rádi mu tato přání při nejbližší návštěvě na Moravci předáme, jistě ho velmi potěší.

Otec Vnislav všechny moc pozdravuje a na všechny farníky vzpomíná při mších svatých v místní kapli.

 

Rychlý kontakt:

farář
 +420 731 402 602

pastorační asistentka
  +420 728 053 553
  brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2022 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.