Zde si můžete prohlédnout několik fotografií z letošní farní pouti na Vranov. Letos za krásného počasí a v příjemné atmosféře probíhala mše svatá ve venkovních prostorách. 

Farní pouť na Vranov u Brna jsme vykonali v sobotu 12. září, mši svatou sloužil náš farář P. Pavel Svoboda v kostele Narození Panny Marie v 15:00 hodin. Na společnou pěší pouť jsme se vydali jako obvykle z Útěchova. Sraz na zastávce autobusu v Útěchově ve 13:15 hodin.

(Autobus č. 43 z Kr. Pole – nádraží vyjíždí ve 12:50, v Soběšicích u Klarisek je nutné přestoupit na navazující autobus č. 57 do Útěchova.)

Rychlý kontakt:

farář
 +420 731 402 602

pastorační asistentka
  +420 728 053 553
  brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2022 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.