Zveme všechny příznivce duchovní hudby a rozjímání k poslechu krátkého varhanního koncertu, který proběhne v pátek 2. října po večerní mši svaté  ve farním kostele. (Začátek koncertu cca v 19:15 h.) Zazní skladby Františka Xavera Brixiho, Camilla Saint Saense, Sergeje Prokofjeva a brněnské hudební skladatelky Jaroslavy Luklové v  podání Silvie Sommrové. 

Rychlý kontakt:

Adresa:
Nám. 28. dubna 130/8
635 00 Brno

 +420 730 541 734

 brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2019 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.