Zveme všechny příznivce duchovní hudby a rozjímání k poslechu krátkého varhanního koncertu, který proběhne v pátek 2. října po večerní mši svaté  ve farním kostele. (Začátek koncertu cca v 19:15 h.) Zazní skladby Františka Xavera Brixiho, Camilla Saint Saense, Sergeje Prokofjeva a brněnské hudební skladatelky Jaroslavy Luklové v  podání Silvie Sommrové. 

Rychlý kontakt:

farář
 tel:+420 607 736 851

pastorační asistentka
  +420 728 053 553
  brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2023 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.