Srdečně Vás zveme na farní pouť na Vranov, která proběhne v sobotu 11. září.

Mše svatá pro poutníky z Bystrce bude v kostele Narození Panny Marie sloužena v 15 hodin. Společnou pěší pouť podnikneme jako obvykle z Útěchova. Ochod ze zastávky autobusu v Útěchově bude ve 13:30 hodin. 

(Autobus č. 43 z Kr. Pole – nádraží vyjíždí ve 13:01, v Soběšicích u Klarisek je nutné přestoupit na navazující autobus č. 57 do Útěchova.) 

 

Rychlý kontakt:

farář
 +420 731 402 602

pastorační asistentka
  +420 728 053 553
  brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2022 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.