Při sbírce na misie minulou neděli bylo vybráno 41 075 Kč a na "Misijní koláč" jste darovali 16 400 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať štědrým dárcům i všem, kdo se podíleli na organizaci sbírky, a také dětem a rodičům, kteří se zapojili do obětního průvodu při „desáté“ mši svaté.


Na Misijní neděli opět připravujeme tradiční akci "Misijní koláč". Prosíme tímto dobrovolníky, kteří by byli ochotni doma upéct něco dobrého (koláčky, buchty, perníčky, slané sušenky apod.), aby své výrobky přinesli na faru nejlépe v sobotu 22. října od 18 do 19 h nebo během neděle 23. října na kteroukoli mši svatou. Po každé bohoslužbě budeme toto pečivo a další misijní materiály za dobrovolný příspěvek na misie nabízet farníkům. Pokud byste byli ochotni nám v sobotu pomoci s přípravou balíčků, budeme moc rádi. Katka a Martin Malinkovi.

Mnoho podnětných inspirací k prožívání Misijní neděle ve farnostech a v rodinách najdete na stránkách www.missio.cz.

 

 

Rychlý kontakt:

farář
 +420 731 402 602

pastorační asistentka
  +420 728 053 553
  brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2022 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.