Rozlučka se Svobodou
píseň scholy pro o. Pavla Svobodu

Když Paulus Libertas přišel do farnosti
všechny nás povzbudil k velké radosti
vytáhnul plyšáky ven
když kázal dětem

Na naší velké faře byl pořád v jednom kole
po devíti letech končí bystrcká řehole
křty, pohřby, svatby i mše
stíhal jsi vše

Ref: Chcem ti přát, Pavle, Boží požehnání,
ať každá píseň smutky zahání,
Újezd ať je jako sen
to přát ti chcem

Farníky na zájezdy on brával až do Říma
novou sílu do práce mu dalo horské klima
faru nám opravoval
na basu hrál

Duchovním otcem byl všech generací
Pro jednoho z nási i kněžskou inspirací
za vše my ti děkujem
zas přijeď k nám sem

Ref: Chcem ti přát, Pavle, Boží požehnání,
ať každá píseň smutky zahání,
Újezd ať je jako sen
to přát ti chcem

 

Otci Pavlu Svobodovi
k rozlučce s bystrckou farností (25. 6. 2023)

(zaznělo v kostele po svátostném požehnání)

Řek biskup otci Pavlovi už přišel čas,
letos v létě vytratíš se z farnosti zas.
Mává, mává, nám všem bystrcká zem…
(Mojžíš, Hosana 1, č. 2559)

Do Újezda běž, neváhej,
i tam máš úkol svůj:
Stavěj tam, kde chce náš Pán,
běž, Krista následuj.
(Lásky hrad, Hosana 2, č. 1956)

Že stojíš nyní v našem středu,
za to ti, Pavle, děkuji.

Za to, že mnoho věnovals nám,
chválíme Pána vroucněji.
Že vzal sis, co by tížilo nás,
za to ti, Pavle, děkuji.

Za to, že vedl jsi nás k Bohu,
s bratry i sestrami, já tě miluji.
Že sloužil jsi v Bystrci devět let,
za to ti, Pavle, děkuji.

V tvých kázáních jsme našli život,
naději v dobré zpovědi,
že byl jsi pro nás i v covidu,
za to ti Pavle, děkuji.
Za veškerou tvou obětavost,
za to, co možná nevíme
a také tvoji trpělivost,
Ti celá farnost děkuje.
(Truvérská mše – závěr, číslo 2310)
V Bystrci už se zrychluje čas,
kolik dní, hodin čeká tu nás?
Faby se mění a zarůstá hrou,
výzvu střídá pozvání, ať lidi se hnou.

Na farním dvoře zpívat budem a hrát
o pokladech, kterých se nesmíme vzdát.
Sejdou se všichni, co čas na sebe maj,
na dosah všem přiblíží se ztracený ráj.
(Tak zvednem se a jedem, Hosana 2, č. 637)

Žijme tedy přítomnost,
více lásky dejme druhým,
možností je vždycky dost,
to, co přijde, ví jen Pán.
(Přítomnost, Hosana 1, č. 215)

Na faru s námi, vyjdi Pavle,
my nesmíme, na místě stát.
(Na cestu s námi, Hosana 1, č. 1458)

Jezme, pijme pospolu,
mějme lásku Kristovu,
alelu, alelu, alelu, ALELUJA.
(Boží synové, Hosana 1, č. 1236)

 

Promovaní inženýři  

(zaznělo během posezení na farním dvoře)

Všichni:
hned jak přišel do Bystrce, dřív dědince jak v pohádce
co je dnes městem s činžáky skoro jako Praha
prošel Bystrc rychlým krokem, rozhlídl se zkušeným okem
nadechl se a pronesl jen jediné „AHA“

vinice Páně jsou různé dřevo strnulé i pružné
to učil se na fakultě i v praxi zažil dost
leč co čeká ho v Bystrci, pomyslel si pastýř ovcí
to neodhalil by mi snad ani prorok Amos

Promovaní inženýři, kostel, Archa, farní úřad,
promovaní inženýři, farnost v Bystrci ta dává zabrat
promovaní inženýři, plamen víry i ten v kotlech
promovaní inženýři, ví, co dělat, aby nám nezdech

Ministranti:
Jednou z hlav vinice Páně je v Bystrci starodávné
nás část ministrantů co jsme už něco zažili
odpusťte, otče laskavý, že byli jsme snad zpozdilí
že i ten misál držíme mírně rozechvělí

už nejsme holt ti nejmladší a vazivo se nám tenčí
že kolena se opravdu nedají moc ohnout
tak děkujem za strpení, že zapínal jste topení
že teplo bylo a nikdo z nás nemusel zmrznout

Všichni:
Promovaní inženýři, kostel, Archa, farní úřad,
promovaní inženýři, farnost v Bystrci ta dává zabrat
promovaní inženýři, plamen víry i ten v kotlech
promovaní inženýři, ví, co dělat, aby nám nezdech

Sbor
Další z hlav vinice páně, je sbor zpívajících krásně
co liturgii doprovází, svými talenty
od nejmladšího zpěváka, po zkušeného mazáka
my s nadšením zpíváme pašije i roráty

na faře máme zázemí, u faráře pochopení
že ne vždy holt se stihne všechno skvěle nacvičit
a i když nejsme profíci, a náš zpěv ne vždy ladicí
doufáme milou vzpomínku, že na nás budeš mít

Všichni:
Promovaní inženýři, kostel, Archa, farní úřad,
promovaní inženýři, farnost v Bystrci ta dává zabrat
promovaní inženýři, plamen víry i ten v kotlech
promovaní inženýři, ví, co dělat, aby nám nezdech

Děti
další část farnosti naší jsme my děti menší větší
ministranti, školní mládežníci mládežnice
při mši se modlit, nerušit, zpívat, do bráchy nebušit
v kostele v Arše neběhat a nic tam nezničit

to učíme se vesele, při katechezi ve škole
o zpovědi o přijímání o biřmování
že křtem dítěte Bůh ruší hřích dědičný v jeho duši
že za naše křty poděkování Vám přísluší

Všichni:
Promovaní inženýři, kostel, Archa, farní úřad,
promovaní inženýři, farnost v Bystrci ta dává zabrat
promovaní inženýři, plamen víry i ten v kotlech
promovaní inženýři, ví, co dělat, aby nám nezdech

migrace to je fenomén, že nikdo se jí nevyhnem
že s Indem, Finem potkáváš se jen tak před Lidlem
leč v té kostelní lavici, to nejsou žádní cizinci
to jsou naši zbožní a milí bratři Slováci

Slováci (jiná melodie)
|: hej půjdem, eště půjdem do teho Bystrcu :|
|: zhlednuť si tam kostol a peknú zvonicu :|

hej půjdem, eště půjdem na tu hrubu omšu
modlit sa za moju vela hriešnu dušu

hej až téj duši hriešné Boh odpustí viny
pomodlím sa eště u Marie Panny

daj Pán Boh, dlúho by stal kostol na Bystrcu
aby nový farar nezboril zvonicu

Všichni:
Promovaní inženýři, kněží na vinice Páně
promovaní inženýři, s vděčností budem vzpomínat na ně

milý otče inženýre, otče Pavle, Pán Bůh zaplať
žádný sentimentalismus, na této oslavě chcem se smát.

 

Rychlý kontakt:

farář
 tel:+420 607 736 851

pastorační asistentka
  +420 728 053 553
  brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2023 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.