Děkuji mužům, za velkou účast na sobotní práci a za vykonané dílo.

Příští neděli nás navštíví brněnský biskup Pavel Konzbul – při mši svaté v 10:00 bude instalace faráře.

Ohlášky snoubenců: dne 2.9. chtějí uzavřít církevní sňatek v naší farnosti tito snoubenci: Eduard Zubo a Eva Kudzbelová. Can 1053 CIC.

Od pátku 1.9. bude celodenní adorace. Prosím, zapisujte se v zákristii do rozpisu.

V sobotu 9.9. bude tradiční farní pouť na Vranov u Brna. Mše svatá tam začne v 15 hod. Podrobnosti pro pěší poutníky budou za týden.

Pastorační vize a úkoly, které by nás mohly čekat...

Biřmování: Od září začne příprava biřmovanců. Rád bych povzbudil ty, kteří se již začali připravovat, ale k nim bych chtěl pozvat další. Mládež, kluci a děvčata, kteří dovršili věk 14 let a třeba nebyli ještě rozhodnutí, ale rádi by se připojili. Mládež by se připravovala společně a ještě by dohnali to, co ta první skupina již probrala. Také dospělí a starší věkem, ženatí i vdané, kdo nebyl biřmovaný, nechť se na biřmování připraví. První setkání všech dohromady by bylo v neděli 17. září v 17:00. Přípravu povedu já, abych je poznal. Biřmování plánujeme na květen nebo červen 2024 přímo u nás v Bystrci.

Pastorační farní rada: Možná víte, že biskup Pavel vydal letos závaznou směrnici pro farní pastorační rady. Do teď byla povinná pouze ekonomická rada farnosti, nyní je povinná i pastorační rada farnosti. Jako farář bych ji měl vytvořit do půl roku po nastoupení; polovina členů bude volená a polovina jmenovaná. Předpokládám tedy, že asi v lednu 2024 bychom uskutečnili volby.

Ministranti a akolyté: Rád bych rozšířil tým našich ministrantů – malých i velkých, dospělých i dětí. Noví ministranti by se vždy měsíc připravovali, a potom bychom je slavnostně přijali s požehnáním. Rodiče, i vy děti, kluci, popřemýšlejte o tom… Z mladých mužů a tátů bychom potřebovali vytvořit skupinu akolytů. Proto ještě letos na podzim začne kurz pastoračních pomocníků. 

Také děvčata bychom mohli vhodně zapojit do liturgie...

Všem farníkům vděčně žehná

P. Vladimír

 

Rychlý kontakt:

farář
 tel:+420 607 736 851

pastorační asistentka
  +420 728 053 553
  brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2023 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.