Každou první středu v měsíci se na faře schází společenství seniorů, které vede a zásobuje duchovními impulsy paní Jana Švancarová.

Už od roku 2010 je zde k dispozici možnost „duchovního občerstvení“, kdy čteme z připravených tištěných textů úryvky evangelia nejbližší neděle. K biblickým textům připraví paní Jana i komentáře od různých duchovních osobností. Nezapomínáme ani na pobavení, kdy luštíme různé hádanky a hlavolamy. Protože je paní Jana dobře orientovaná v křesťanské literatuře, seznamuje nás s knižními novinkami nebo zajímavými autory. Je tu prostor i pro přátelské sdílení a aktuální zprávy z farnosti (i ze světa).

Setkání, které trvá hodinu a půl, si zpříjemňujeme čajem a případně nějakou dobrotou. Během té řádky let jsme se mohli lépe poznat a oslovovat se i jménem. To jsou dary těchto setkávání, že se víc osobně známe a poznáváme. 

Rychlý kontakt:

farář
 +420 731 402 602

pastorační asistentka
  +420 728 053 553
  brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2022 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.