V neděli 29. října vychází občasník bystrcké farnosti Setkání na téma „Nechte maličké přijít ke mně.“ Výtisky jsou zdarma k dispozici v předsíni kostela.

Rychlý kontakt:

Adresa:
Nám. 28. dubna 130/8
635 00 Brno

 +420 730 541 734

 brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2019 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.