V neděli 22. září proběhne při bohoslužbách sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. V letošním roce se koná tato mimořádná sbírka naposledy. Poté již bude vše záviset na štědrosti donátorů. Chtěli bychom upřímně poděkovat všem, kdo do fondu PULS již pravidelně přispívají a rádi bychom povzbudili i Vás ostatní, abyste přijali pozvání do velké rodiny malých dárců a stali se donátory. 

Je to jednoduché. Kdo má přístup k internetu, může se přihlásit na adrese donator.cz. Kdo tuto možnost nemáte, můžete si v předsíni kostela vyzvednout papírové přihlášky, které je třeba vyplnit a vhodit do označené krabičky. Jakou výši daru si zvolíte, záleží jen na Vás a můžete ji kdykoliv měnit. Malou nápovědou k výši daru může být motto uvedené na přihlášce. Podpořte PULS diecéze darem v hodnotě alespoň jedné kávy měsíčně, což odpovídá cca 50 Kč za měsíc.

Váš dar můžete zaslat jednorázově, nebo si nastavit trvalý příkaz, popřípadě inkaso. Všechny potřebné informace k zaslání daru (jako např. číslo účtu, variabilní symbol)  obdržíte poštou. V donátorství nerozhoduje výše daru, ale ochota přihlásit se touto formou k podpoře diecéze tak, jak už to udělalo více než 3 200 donátorů. Další informace o fungování fondu PULS najdete na stránkách donator.cz nebo na nástěnce v předsíni kostela. V případě nejasností se také můžete obracet na pana Ing. Mičánka z naší farnosti. 

 

Rychlý kontakt:

Adresa:
Nám. 28. dubna 130/8
635 00 Brno

 +420 730 541 734

 brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2019 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.