Číslo účtu u ČS je 1341620309/0800


Členové ekonomické rady naší farnosti jsou:
otec Pavel Svoboda, otec Pavel Fatěna,  Otto Kryzan, Milan Kučera, Vít Mičánek, Petr Stee, Jan Suchý 

Sbírka na opravy - poděkování

 

Velké poděkování patří všem, kdo se v neděli 17. června 2018 zapojili do sbírky na opravy ve farnosti či přispěli bezhotovostně na farní účet. V kostele bylo darováno 50 901,- Kč. 

Sbírka bude využita na tyto konkrétní účely:

Archa:

Vymalování v ceně 35 tis. Kč.

Brigáda na farním dvoře

V sobotu 12. května od 8:30 hodin se konala brigáda na oklepání omítky na faře a úpravu dvora. 

Stavební úpravy ve farnosti během roku 2017

I během letošního roku pokračujeme se stavebními pracemi a opravami v naší farnosti. V létě byly opraveny omítky ze zadní strany dvora, během měsíce září a října jsme dokončovali modernizaci sociálního zařízení v přízemí fary. V říjnu také probíhala oprava střechy ekumenického centra Archa. V článku najdete několik fotografií.

Na faře pokračujeme s opravami

Během léta byla provedena rekonstrukce farní kanceláře. V současné době probíhá oprava učebny, kde se koná výuka náboženství, zkouší chrámový sbor, nacvičuje schola, schází se senioři, farní charita atd. Opravujeme omítky, vyměňujeme osvětlení a pracujeme na odvlhčení místnosti.
 
alt
Vítejte ve farní kanceláři!

Rychlý kontakt:

farář
 +420 731 402 602

pastorační asistentka
  +420 728 053 553
  brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2022 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.