Velké poděkování patří všem, kdo se v neděli 17. června 2018 zapojili do sbírky na opravy ve farnosti či přispěli bezhotovostně na farní účet. V kostele bylo darováno 50 901,- Kč. 

Sbírka bude využita na tyto konkrétní účely:

Archa:

Vymalování v ceně 35 tis. Kč.

Oprava žaluzií a závěsu, který odděluje jednotlivé části, nový koberec do sakristie. Časem budeme muset vyměnit hlavní vstupní dveře.

Fara:

Pokračujeme v obkopávání a odvlhčování fary a v opravě omítky.

Vedle učebny v přízemí fary dokončujeme novou malou kuchyňku, aby bylo zázemí pro různá setkání, která v učebně probíhají.

Budou potřeba úpravy osvětlení v kostele a řada dalších drobných oprav.

Stále je možnost na tyto opravy finančně přispět, buď hotově nebo převodem na náš farní účet č. 1341620309/0800. Potvrzení o daru Vám na požádání rádi vystavíme. 

Rychlý kontakt:

farář
 +420 731 402 602

pastorační asistentka
  +420 728 053 553
  brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2022 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.