Slovo duchovního správce

„Máme se modlit, aby nám Bůh denně dával naději a dával ji všem; onu naději, která se rodí, když vidíme v betlémských jesličkách Boha.“ (Z katecheze papeže Františka)

Duchovní správa

Duchovní správa, duchovní služby ...

Farní vikář

Farním vikářem je otec Pavel Fatěna. Zde je rozhovor pro bystrcké Setkání z roku 2002

Freska v presbytáři

Presbytář našeho kostela zdobí freska Ludvíka Kolka. Architektonicky je členěna na tři části, společenství živých, zemřelých a andělů ...

Hudba ve farnosti

V bystrcké farnosti se o povznesení zpěvu při liturgii starají chrámový sbor, schola mádeže, scholka dětí a maláčci.

Hodiny

Když se podíváme na věž kolik je hodin, málokdo z nás si uvědomí, co se za těmi ciferníky skrývá. Ve věži našeho kostela je stále ještě mechanický hodinový stroj.

Rychlý kontakt:

farář
 +420 731 402 602

pastorační asistentka
  +420 728 053 553
  brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2022 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.