Rozhovor s otcem Vnislavem

otec Vnislav

Rozhovor s otcem Vnislavem při příležitosti 50 let kněžství. Pro farní časopis Setkání v roce 1997 připravily Cilka Planičková a Jana Švancarová.

Otče, Pán vám dopřál, že jste mohl strávit padesát let v jeho službách. Upřímně se z toho radujeme a jsme za to vděčni Bohu i vám.

Jakýchpak padesát let? Čtrnáct let jsem byl mimo kněžskou službu...

Rychlý kontakt:

farář
 tel:+420 607 736 851

pastorační asistentka
  +420 728 053 553
  brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2023 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.