Pokud chcete přijmout svátost nemocných nebo ji někomu zprostředkovat, obraťte se na některého z kněží. Můžete tak učinit osobně na faře, telefonicky, nebo se domluvit po mši sv. v sakristii.

Společné udělovaní Svátosti nemocných bývá v naší farnosti v postní době, zpravidla při bohoslužbách o 5. neděli postní.

Rychlý kontakt:

Adresa:
Nám. 28. dubna 130/8
635 00 Brno

 +420 730 541 734

 brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2019 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.