Pokud chcete přijmout svátost nemocných nebo ji někomu zprostředkovat, obraťte se na některého z kněží. Můžete tak učinit osobně na faře, telefonicky, nebo se domluvit po mši sv. v sakristii.

Společné udělovaní Svátosti nemocných bývá v naší farnosti v postní době, zpravidla při bohoslužbách o 5. neděli postní.

Rychlý kontakt:

farář
 tel:+420 607 736 851

pastorační asistentka
  +420 728 053 553
  brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2023 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.