Příležitost ke Svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mší svatou v kostele.

Každý první pátek v měsíci se zpovídá od 14 do 18 hod.

Svátost smíření, duchovní rozhovor, pomoc v otázkách víry je také možné domluvit osobně podle potřeby.

Rychlý kontakt:

Adresa:
Nám. 28. dubna 130/8
635 00 Brno

 +420 730 541 734

 brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2019 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.