Příležitost ke Svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mší svatou v kostele.

Každý první pátek v měsíci se zpovídá od 14 do 18 hod.

Svátost smíření, duchovní rozhovor, pomoc v otázkách víry je také možné domluvit osobně podle potřeby.

Rychlý kontakt:

farář
 +420 731 402 602

pastorační asistentka
  +420 728 053 553
  brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2022 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.