Úmysly mší svatých se zapisují pravidelně prvního prosince na celý nadcházející rok. Pokud chcete zapsat úmysl mše svaté v průběhu roku, přijďte se domluvit do sakristie kdykoliv po mši svaté.

Rychlý kontakt:

farář
 tel:+420 607 736 851

pastorační asistentka
  +420 728 053 553
  brno-bystrc@dieceze.cz

Copyright © 2023 Římskokatolická farnost Bystrc. Všechna práva vyhrazena.